Vystoupení v roce 2020

28. 3. na Jarmarku v Sazovicích - ZRUŠENO!!!

29. 3. Vítání jara s obchůzkou po dědině (v případě nepříznivého počasí bude akce v sobotu 4. 4.) - ZRUŠENO!!!

19. 4. Vítání občánků v Mysločovicích

23. 5. festival DFS v Hulíně

13. 9. Královničky

21. 11. Beseda u cimbálu

28. 11. soustředění a poté vystoupení na Mikulášském jarmarku

13. 12. Vánoční koledování